IN SEARCH OF WOR(L)DS jsou oddaní a nadšení profesionálové, kteří milují anglický jazyk a chtějí vytvořit atraktivní platformu pro všechny stejně smýšlející lidi ze všech oblastí života (nejširší veřejnost i studenty), kteří chtějí poslouchat, zkoušet, praktikovat, testovat své znalosti, udržovat kontakt s angličtinou, zlepšovat se, používat angličtinu… *)

Spolupracujeme s různými odborníky z oblastí žurnalistiky, techniky, přírodních věd, společenských oblastí i každodenních praktických aktivit. Setkávání se konají v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava pod záštitou Britisch Council, Gymnázia Jihlava, Jihlavské astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava. Naše aktivity jsou zaměřeny na všechny, kteří cítí potřebu rozšířit své obzory a objevit s námi nová slova / nové světy – wor(l)ds -, protože „jazyky nejsou jen jiná slova, ale také nové světy!

*) Vyberte vhodné :- )

Organizační poznámky

  • Setkání jsou ve zcela neformálním duchu.
  • Setkání se skládá z krátkého úvodu (cca 40 – 45 min) a prostoru pro diskusi nebo workshopy.
  • Setkání je především o živé komunikaci, nicméně pokud budete chtít, můžete zůstat pasivním posluchačem.
  • Komunikace „pouze v angličtině“ není nezbytná.
  • Účastníkům je k dispozici pomoc zkušeného lektora.
  • Myslíte si, že Vaše angličtina není dokonalá? A bojíte se kvůli tomu mluvit? Žádný strach. Jen málo lidí mluví bez chyb.